sunshine

Mrs Trefina Jones

Pennaeth
 [ Rhannu Pennaeth 0.33 gydag Ysgol Llangain ac Ysgol Llansteffan]  

 

Mrs Eireen Davies

Mrs Rhian Rees

 

 

Athrawon Cyfnod Allweddol 2- Blwyddyn 3,4,5,a 6 

 

Miss Michelle Evans

 

Athrawes y Cyfnod Sylfaen 

 

 Mrs Jayne Deadman

 

Cynorthwywraig Dysgu, Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Miss Gail Davies 

 

Cynorthwywraig Dysgu

 

 

 

Mrs Sheila Freeman 

 

Swyddog Cynorthwyol Gweinyddu

 

 

 

Mrs Anwen Walters 

 

Seicolegydd Addysg

 

Mrs Nesta Howells

 

Cogyddes; Clerc Arian Cinio

 

Mrs Amy Snelling

 

Cynorthwywraig y Gegin; Cogyddes Clwb Brecwast; Cynorthwywraig Clwb Gofal

Mrs Christine Snelling 

Gorychwylwraig Cinio Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Mrs Merle Jones

Mr Terry Jones

 Gofalwraig; Glanhauwraig