sunshine

Mrs Trefina Jones

Pennaeth
 [ Rhannu Pennaeth 0.33 gydag Ysgol Llangain ac Ysgol Llansteffan]  

 

Mrs Eireen Davies

 

 

Athrawes Cyfnod Allweddol 2- Blwyddyn 3,4,5,a 6 

 

Miss Michelle Evans

 

Athrawes y Cyfnod Sylfaen 

 

Mrs Marie Davies 

 

Cynorthwywraig Dysgu; Clerc Gweinyddol; Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Mr Carwyn Jones 

 

Cynorthwywr Dysgu; Goruchwylwr Amser Cinio

 

Mrs Jayne Deadman

 

Cynorthwyrwraig Dysgu

Mrs Sheila Freeman 

 

Swyddog Cynorthwyol Gweinyddu

 

Mrs Marian Morgan 

 

Swyddog Gwella Ysgolion

 

Miss Siân Jenkins 

 

Seicolegydd Addysg

 

Mrs Nesta Howells

 

Cogyddes; Clerc Arian Cinio

 

Mrs Amy Snelling

 

Cynorthwywraig y Gegin; Cogyddes Clwb Brecwast; Cynorthwywraig Clwb Gofal

Mrs Christine Snelling 

Gorychwylwraig Cinio; Arweinydd Clwb Gofal; Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Mrs Merle Jones

Mr Terry Jones

 

Gofalwraig; Glanhauwraig