sunshine

Cadeirydd y Llywodraethwyr : Cyng Graham Edwards

 

Cynrychiolydd yr ALl : Mrs Rhian Bowen 

 

Llywodraethwr y Gymuned Leol : Cyng Graham Edwards Cyng John Tustin

 

Rhiant Lywodraethwyr : Mr Michael James, Mr Owain Ennis a Ms Hannah Symis

 

Llywodraethwr wedi’i Gyfethol : Mrs Carwen Earles

 

Athrawes Lywodraethwraig : Mrs Michelle Evans 

 

Staff Lywodraethwraig : Mrs Jayne Deadman 

 

Clerc i’r Corff Llywodraethol : Mrs Sheila Freeman 

 

Pennaeth : Mrs Trefina Jones