sunshine

Cadeirydd y Llywodraethwyr : Mr David Staak

 

Cynrychiolydd yr ALl : Mrs Rhian Bowen 

 

Llywodraethwr y Gymuned Leol : Cyng Graham Edwards 

 

Rhiant Lywodraethwyr : Mrs Michelle Robertson, Miss Katie Topliss a Mr David Staak

 

Llywodraethwr wedi’i Chyfethol : Mrs Annalyn Davies 

 

Llywodraethwr wedi’i Gyfethol : Mrs Carwen Earles

 

Athrawes Lywodraethwraig : Mrs Eireen Davies 

 

Staff Lywodraethwraig : Mrs Marie Davies 

 

Clerc i’r Corff Llywodraethol : Mrs Sheila Freeman 

 

Pennaeth : Mrs Trefina Jones