sunshine

Clwb Brecwast 

Mae’r Clwb Brecwast AM DDIM a chaiff ei redeg gan Mrs Amy Snelling, gyda chymorth Mrs Marie Davies a Mrs Christine Snelling rhwng 8.05 y.b. a 8.50 y.b. 

 

Clwb Gofal 

Mae’r Clwb Gofal, a gaiff ei redeg gan Mrs Amy Snelling, yn gweithredu’n ddyddiol o 3.30 y.p. hyd 5.25 y.p.

 

Clwb Campau'r Ddraig 

Cynhelir Clwb Campau’r Ddraig i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ar ddydd Mercher o 3.30 – 4.30 y.p. yn ystod tymor yr Haf.